program

from 21 to 21 January 2014

brainwork / paweł stasikowski

a conversation at the Studio Tommaseo

Trieste / Studio Tommaseo / 6.30 pm


Studio Tommaseo / omaggio a Stanisław Ignacy Witkiewicz / foto di Fabrizio Giraldi